Enter the title...Enter the title...
Umów się na wizytę+48 61 411 11 16

Podstawy teoretyczne - Leczenie kanałowe w pigułce

Leczenie endodontyczne, powszechnie nazywane leczeniem kanałowym, jest konieczne w przypadku zapaleń miazgi, która potocznie nazywana jest przez pacjentów nerwem, natomiast anatomicznie jest tkanką wypełniającą wnętrze zęba, zbudowaną z naczyń krwionośnych i nerwów. Endodoncja to metoda leczenia pozwalająca uratować zęby, które jeszcze nie tak dawno skazane byłyby na ekstrakcję (usunięcie). Wskazaniami do leczenia kanałowego są:

 • nieodwracalne zapalenia miazgi,
 • okołowierzchołkowe zapalenia tkanek (zmiany okołowierzchołkowe, ziarniaki, torbiele),
 • zranienia miazgi powstałe w wyniku urazów,
 • wskazania protetyczne,
 • czasami choroby przyzębia (tzw. zespoły endoperio),
 • zęby wcześniej źle leczone kanałowo i ze zmianami okołowierzchołkowymi.

Zważając na to, że własny, uratowany korzeń zęba jest najlepszym naturalnym implantem, a odbudowa protetyczna na własnym korzeniu najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem uzupełnienia braku, zawsze warto podjąć próbę leczenia kanałowego. Jedyną bowiem alternatywą dla leczenia kanałowego jest ekstrakcja zęba, która pociąga za sobą konieczność uzupełnienia jego braku poprzez implant lub most protetyczny.

Utrata zęba wiąże się z poniższymi konsekwencjami, które mogą być odczuwane zaraz po zabiegu lub dopiero po paru latach.

 1. Utrudnione rozdrabnianie pokarmów.
 2. Defekt estetyczny.
 3. Zaburzenia wymowy.
 4. Przesuwanie zębów sąsiednich, powstanie szczeliny między zębami, w której gromadzi się jedzenie, co utrudnia higienę
  i zwiększa podatność na próchnicę.
 5. Wysuwanie się zębów przeciwstawnych — objaw Godona: zaburzenia artykulacji i żucia pokarmu, odsłanianie korzeni zębów, silna nadwrażliwość na ciepło i zimno, tworzenie ubytków przyszyjkowych.
 6. Najbardziej oddalona w czasie konsekwencja: przesunięcie zębów powoduje zmiany w zaguzkowaniu zębów, co ma wpływ na proces żucia. Wszelkie zaburzenia prowadzą do zwyrodnień stawów skroniowo-żuchwowych i wymagają długotrwałej rehabilitacji. Nieleczone mogą być przyczyną częstych bólów głowy.

Przebieg leczenia kanałowego:

W Orident Stomatologia leczenie kanałowe może przebiegać jednowizytowo, jednak w niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego podczas dwóch wizyt (w nielicznych wypadkach z wymianą opatrunku między nimi).

Endodonta w trakcie leczenia, dla zachowania sterylności suchości w polu operacyjnym, stosuje koferdam, czyli materiał który izoluje leczony ząb od środowiska jamy ustnej, dzięki czemu stomatolog uzyskuje suche, względnie wolne od bakterii pole leczenia. Koferdam chroni też pacjenta przed aspiracją (zachłyśnięciem), bądź połknięciem płynów używanych do płukania kanałów oraz drobnych instrumentów stomatologicznych.

W dużym uproszczeniu leczenie kanałowe rozgrywa się w kilku etapach:

 • Pierwszy etap (znieczulenie pacjenta) gwarantuje bezbolesność zabiegu.
 • Drugim etapem jest otwarcie komory zęba i dokładne usunięcie martwej lub żywej miazgi z wnętrza zęba (komory).
 • Trzeci etap: odnalezienie ujść kanałów. Jest bardzo trudny i pracochłonny, ponieważ pominięcie jakiegoś kanału wiąże się
  z pozostawieniem bakterii, co może doprowadzić do powikłań i ekstrakcji zęba. Bardzo pomocny jest tutaj mikroskop.
 • Ustalenie długości roboczej - kolejny odpowiedzialny etap; ząb musi być opracowany do otworu fizjologicznego. Zarówno za krótkie, jak i za długie opracowanie zęba będzie wpływało na zmniejszenie szans na sukces leczenia. Dlatego bardzo istotne jest jak najdokładniejsze ustalenie długości roboczej kanałów. W Orident Stomatologia stosuje się w tym celu urządzenie zwane endometrem Dentaport Root ZX firmy Morita, który wykonuje elektroniczny pomiar kanałów korzeniowych. Pozwala to na wyeliminowanie metody pomiaru długości kanału opartej na zdjęciu RTG, która wg licznych badań okazała się bardzo często zawodna. Endometr Dentaport jest precyzyjny i całkowicie obojętny dla organizmu. Ponadto dzięki niemu można bezpiecznie przeprowadzić dotychczas niemożliwe (ze względu na RTG) leczenie kobiet w ciąży.
 • Następny etap to mechaniczne opracowanie kanałów, które odbywa się przy użyciu specjalnych narzędzi kanałowych NiTi (niklowo-tytanowych) i mikrosilnika TRI AUTO ZX. W związku z tym, że mikrosilnik jest zintegrowany z endometrem Dentaport, lekarz ma kontrolę nad pracą narzędzi w kanale. Narzędzia używane przy maszynowym opracowaniu są specjalnie zaprojektowane do tego, by bezpiecznie udrożnić nawet zakrzywione kanały i nadać im kształt stożka. Nadanie kanałom takiego kształtu jest warunkiem prawidłowego ich wypełnienia. Proces ten jest wspomagany obfitym płukaniem kanałów środkami chemicznymi (podstawowym środkiem jest podchloryn sodu), mającymi za zadanie dezynfekcję i pomoc w oczyszczeniu całego systemu kanałowego. Proces ten przedstawia prezentacja.
 • Ostatni etap to wypełnienie kanałów. Po opracowaniu, oczyszczeniu, poszerzeniu kanału oraz jego dokładnym osuszeniu, lekarz przystępuje do wypełnienia. Celem tego etapu jest szczelne zamknięcie światła kanału na całej długości specjalnym materiałem. Proces ten odbywa się za pomocą metody termicznej kondensacji gutaperki z zastosowaniem kombinacji Systemu B i Obtury,
  co pozwala na kontrolę podczas wypełniania oraz szczelne i trwałe wypełnienie kanału nawet o nieregularnej powierzchni.
  Z przebiegiem tego etapu można zapoznać się oglądając animację.
  Na koniec zabiegu lekarz wykonuje kontrolne zdjęcie RTG.

Należy mieć na względzie, że warunkiem powodzenia leczenia kanałowego jest szczelne wypełnienie kanału korzenia oraz ubytku, dlatego po zakończonym leczeniu kanałowym konieczna jest odbudowa korony zęba. Zęby martwe ze względu na brak ukrwienia stają się mniej odporne na złamania, bardziej matowe, szarawe i kruche. Dlatego przy dużym zniszczeniu zęba samo wypełnienie może być niewystarczające i konieczne jest wówczas wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej lub nakładu.