Enter the title...Enter the title...
Umów się na wizytę+48 61 411 11 16

wskazania i przeciwwskazania - dla kogo przeznaczone są implanty?

Podstawowym wskazaniem do wszczepienia implantu jest stwierdzony brak w uzębieniu. Implantację stosuje się zarówno w przypadku braku pojedynczych braków, jak i całkowitego bezzębia.

Pojedynczy ubytek

Implanty stomatologiczne przejmują funkcje korzenia naturalnego zęba i przenoszą siły żucia na kość, w wyniku czego hamowany jest proces zaniku kości. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyna korzyść wynikająca z zastosowania implantów.

pojedynczy ubytek zębowyubytek zębowy

Finalna korona jest łudząco podobna do reszty uzębienia, co jest szczególnie ważne w przypadku odbudowy w strefie estetycznej. W efekcie implant, korona oraz dziąsło będą tworzyły harmonijną całość.

Implant zastępuje korzeń zęba i służy jako podpora, do której przymocowuje się koronę zęba. Rozwiązanie to pozwala uniknąć szlifowania sąsiednich zdrowych zębów, dzięki czemu zęby te mogą nadal pełnić swoją funkcję.

Kilka brakujących zębów

W przypadku licznych braków w uzębieniu, przeprowadzenie leczenia implantologicznego jest wręcz konieczne. Przemawiają za tym nie tylko względy estetyczne ale również medyczne. W przypadku braku jakiegokolwiek obciążenia, kość wykazuje skłonności do stopniowego zaniku podłoża kostnego. Ilość wszczepianych w takiej sytuacji implantów zależy od indywidualnych warunków kostnych pacjenta.

most na implantach
Uzupełnienie kilku braków zębowych w przednim odcinku za pomocą mostu na implantach.

uzupełnienie braków zębowych
Uzupełnienie kilku braków zębowych w tylnym odcinku za pomocą mostu na implantach.

Zaletą mostów umieszczonych na implantach jest to, że możliwe jest odtworzenie uzębienia niezależnie od stanu sąsiednich zębów. Dzięki implantom most funkcjonuje samodzielnie i nie wymaga podparcia o sąsiednie zęby (brak konieczności szlifowania dwóch zdrowych zębów).

Mosty osadzone na implantach są wysoce rekomendowanym również z uwagi na estetykę tego rozwiązania. Granica między dolną krawędzią nowych zębów a linią dziąsła staje się praktycznie niewidoczna.

Całkowite bezzębie

Odtworzenie wszystkich zębów przy pomocy implantów w jednej ze szczęk jest możliwe na dwa sposoby: w postaci protezy ruchomej (wyjmowanej samodzielnie przez pacjenta) lub protezy stałej (tylko lekarz może zdjąć takie uzupełnienie).

Protezy umocowane na implantach - rozwiązanie naśladujące naturę:

  • Stwarzają pacjentowi niemal idealne poczucie odzyskania utraconych zębów pod względem funkcjonalnym i estetycznym.
  • Siła żucia przenoszona jest na kość, co zapobiega jej zanikowi. W rezultacie pozwala to zachować naturalny kształt dziąseł i estetyczny wygląd twarzy oraz zapewnia znakomite dopasowanie protezy przez długi czas.
  • Proteza osadzona jest mocno i pewnie, co pozwala uniknąć pokrywania podniebienia masą akrylową i tym samym zwiększa komfort mówienia i odczuwania smaku.
  • Protezy na implantach są dużo bardziej stabilne w porównaniu z protezami całkowitymi lub częściowymi.

uzupełnienie stałe
Zastąpienie wszystkich zębów uzupełnieniem stałym przymocowanym bezpośrednio do kliku implantów.

ruchoma proteza na belkach
Zastąpienie wszystkich zębów przy pomocy protezy ruchomej zamocowanej na belkach.

ruchoma proteza na zatrzaskach kulowych
Zastąpienie wszystkich zębów przy pomocy protezy ruchomej zamocowanej na zatrzaskach kulkowych.

Zapytaj lekarza, która z dostępnych metod będzie najbardziej komfortowym rozwiązaniem w Twojej sytuacji.