Enter the title... Enter the title...

METODA ORIDENT

Metoda Orident to proces. Jego celem jest całkowite wyleczenie pacjenta oraz zapewnienie mu wsparcia w kwestii czynności higienicznych i działań profilaktycznych. Korzystając  ze wszystkich elementów Metody Orident prawdopodobieństwo nawrotu dolegliwości stomatologicznych jest praktycznie niemożliwe.

Metoda leczenia stosowana w  Orident opiera się na czterech filarach:

  • Diagnostyka
  • Plan
  • Terapia
  • Profilaktyka