Enter the title... Enter the title...

PLAN LECZENIA – podstawa komunikacji lekarz – pacjent

Na podstawie prawidłowo postawionej diagnozy lekarz prowadzący tworzy plan leczenia Pacjenta. Dzięki temu możemy wyjaśnić Pacjentowi jakie zabiegi należy wykonać, aby przywrócić  równowagę w jamie ustnej, jednocześnie optymalizując proces leczenia.