Enter the title...Enter the title...
Umów się na wizytę+48 61 411 11 16

Cele projektu: udoskonalenie i dywersyfikacja oferty Orident Sp. z o.o. Sp. k., nadbudowa istniejącego budynku przychodni stomatologicznej Orident w Poznaniu, pozyskanie wyposażenia specjalistycznej przychodni stomatologicznej - 28 środków trwałych i 1 oprogramowanie specjalistyczne.

Planowane efekty: wprowadzenie kompleksowej innowacji procesowej w skali świata, stosowanej krócej niż 5 lat, z zakresu diagnostyki, rehabilitacji i leczenia zaburzeń w obrębie stawów skroniowo – żuchwowych, wdrożenie innowacji produktowych: diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych, kompleksowe leczenie artrozy stawów skroniowo-żuchwowych, nakłady terapeutyczne.

Wartość projektu: 3 679 946,07 PLN, w tym kwota kosztów kwalifikowanych: 2 408 273,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 083 723,06 PLN.